zhasni_duchovni_cesta_2.jpg

2/3 „Pro tantrický sex je důležitá jeho ‚bezcílnost‘“

Rozhovor poskytl Manguri, zakladatel pražského Tantra institutu. Tento příspěvek vznikl ve spolupráci s Humans of Prague, který zaznamenává životní zkušenosti lidí z pražských ulic

„Pro tantrický sex je důležitá jeho ‚bezcílnost'. Dřív jsem byl zvyklý na konvenční způsob sexu, kdy člověk jde za tím, co ho vzrušuje. Jde za orgasmem, svým nebo partnerčiným. V tantře je to zcela naopak – zůstáváte ve spojení a orgasmu se snažíte vyhnout. Když se to nepovede, tak to není žádná tragédie, ale principiálně energii, která je v sexu obsažená, nechcete těmi křečemi, kontrakcemi ztratit, chcete si ji v sobě uchovat. Aby se energie nevylila ven, ale abyste měl o něco vyšší energetický potenciál. Aby váš normální stav po milování byl o trochu blíže tomu, co zažíváte při orgasmu. Protože když se milujeme, tak máme typicky velkou citlivost, zažíváme poměrně velkou blaženost, jsme otevření, dobře se nám komunikuje. Když tu energii dlouhodobě v těle akumulujeme, tak se tohle stává běžnou realitou. Není tam ten velký rozdíl mezi chvílí, kdy se – jako muž, v Evropě – milujete, a momentem, kdy milování skončí a vy zažijete obrovský propad energie. Chvíli máte intenzivní pocit jednoty se světem, ale pak se proberete a jste zcela bez energie. Zásadní je pro tantru celkové uvolnění. Když se člověk nevěnuje tantře nebo nějakému obdobnému směru, tak je jakákoliv erotická aktivita spojená, alespoň u nás mužů, s děláním, s výkonem. Máme pocit, že to máme nějak odpracovat, abychom ženu uspokojili. S tím je spojené třeba i zatnutí svalů. Když jsme vzrušení, tak jsme většinou napnutí. V tantře svaly naopak uvolníme a sex je více setkání a méně dělání. Když přijmete tezi, že jste Shiva, respektive, že žena je bohyně Shakti, tak už není více co dělat. Co odpracovat."

zhasni_duchovni_cesta_2.jpg


„Už necítíte ono nutkavé ‚dávání'. Cítíte: Jsem, tedy jsem, a jsem dost. Oslavujete bytí, to, že jste, jaký jste, že partnerka je taková, jaká je. Je zajímavé, že když jako muž začnete s tantrickým sexem, jdete cestou ‚méně ejakulování', tak vaše sexualita velmi zjinoví, zženští. Protože když nechcete ejakulovat, tak nemůžete dělat rychlé pohyby. Musíte být něžný, začít si všímat různých jemných vjemů. To rozšíří vaši sexualitu úplně na druhou stranu. V ženách se zas zúplňuje ona mužská část. Muže to vede do niternosti, ženy k větší expresivitě, k výrazu. Sex je prostředek, který skoro každému, aniž by člověk musel cokoliv trénovat, poskytuje mystický prožitek orgasmu. Symbolicky znázorňuje sloučení protikladů – muže a ženy. Během jednoho tantrického cvičení se například s partnerkou vzájemně vzrušujete a svoji sexuální energií nabíjíte sedm energetických center. Když vás partner vzrušuje, dává ruku na jednotlivá energetická centra a do toho dýchá, tak se zcela propojíte. Už vůbec nevíte, které myšlenky, vjemy a pocity jsou vaše a které jsou toho partnera. Ze začátku vás to překvapuje, moc nevíte, co se děje, ale když to zažijete vícekrát, tak si uvědomíte, že některé pocity, které pro vás nejsou typické, dostáváte v tom intimním kontaktu od partnera. Jedna partnerka například měla tendenci, že její srdce začalo rychle bušit ve chvíli, kdy se něco intenzivně dělo. Byli jsme spolu propojeni a já najednou cítil, že moje srdce buší jak o závod. Říkal jsem si, co se to děje, a pochopil, že to je od ní. V takové momenty cítíte velkou, až mystickou jednotu. Uvědomíte si svoji božskost. Jak říkají tantrické Sútry: ‚Ve stavu milování jsme nejblíže bohům .'"


Humans of Prague